W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie gazyfikacji Gminy Baruchowo.

Data uchwały:
2006-07-13

Numer uchwały:
XXXVII/217/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.