W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy oraz ustanowienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy.

Data uchwały:
2006-06-28

Numer uchwały:
XXXV/214/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.