W sprawie:
przyjęcia "Planu rozwoju miejscowości Goreń"

Data uchwały:
2006-06-28

Numer uchwały:
XXXV/210/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.