W sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych własności niezabudowanych działek gruntu

Data uchwały:
2006-01-16

Numer uchwały:
XXXIII/195/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.