W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Baruchowo w 2006 roku.

Data uchwały:
2006-01-16

Numer uchwały:
XXXIII/194/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.