W sprawie:
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Baruchowo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.

Data uchwały:
2005-12-29

Numer uchwały:
XXXII/191/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Baruchowie przez okres 15 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.