W sprawie:
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości, których dotyczy zmiana urzędowej nazwy miejscowości.

Data uchwały:
2005-11-14

Numer uchwały:
XXX/178/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia