W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r.

Data uchwały:
2005-11-29

Numer uchwały:
XXXI/181/05

Podjęta przez:
Radę gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
2005-12-28