INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Temat zamówienia: Przebudowa trybuny wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i budową zadaszenia trybuny

Sygnatura: IBR.271.2.2024.JD

Tryb postępowania: Tryb podstawowy bez negocjacji

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Termin składania ofert/wniosków: 2024-03-04 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 10:15:00

Termin związania ofertą: 2024-04-02

 

Postępowanie prowadzone jest pod adresem: https://e-propublico.pl/PostepowaniaZamawiajacego/Details?przetargId=7bbe09f4-8016-44b3-a738-822cab006faf< /A>