W sprawie:
wyrażenia zgody na kupno działek gruntu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Baruchowo przy drodze wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski- Gostynin".

Data uchwały:
2005-06-14

Numer uchwały:
XXVII/163/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia