Lista firm asenizacyjnych posiadających pozwolenie na odbiór nieczystości płynnych na terenie Gminy Baruchowo

 

L.p.

Nazwa Firmy

Numer NIP

Adres

Numer telefonu

1.

WC SERWIS POLSKA

Sp. z o.o.  

648-273-04-08

ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

602 178 102

2.

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

118-004-27-84

ul. Płochocińska 29

03-044 Warszawa

226 145 979

3.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa  Sp. z o.o.

888-000-78-36

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

(54) 2845612

4.

Wywóz Nieczystości Płynnych ,,Darek’’ Dariusz Nowogórski

971-023-33-85

Nagodów 29

09-500 Gostynin

691 828 429