Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2011-11-02 15:02:00 Paweł Utworzenie
2011-11-02 15:05:28 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wzór karty"
2011-11-02 15:05:28 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Formularz_informacji_przedstawianych_przez_wnioskodawcę"
2011-11-02 15:05:28 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Formularz_informacji_przedstawianych_przez_wnioskodawcę"
2011-11-02 15:05:28 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_po"
2011-11-02 15:05:28 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_po"
2011-11-02 15:05:28 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie_o_podmiocie_ubiegającym_sie_o_pomoc_de_minimis"
2011-11-02 15:05:28 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie_o_podmiocie_ubiegającym_sie_o_pomoc_de_minimis"
2011-11-02 15:05:28 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie_o_stanie_majątkowym"
2011-11-02 15:05:29 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie_o_stanie_majątkowym"
2011-11-02 15:05:29 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wniosek_o_odrocz_terminu_płatności_podatku"
2011-11-02 15:05:29 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wniosek_o_odrocz_terminu_płatności_podatku"
2011-11-02 15:05:29 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wniosek_o_odrocz_zapłaty_zaległości_podatkowej"
2011-11-02 15:05:29 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wniosek_o_odrocz_zapłaty_zaległości_podatkowej"
2011-11-02 15:05:29 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wniosek_o_rozło_na_raty"
2011-11-02 15:05:29 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wniosek_o_rozło_na_raty"
2011-11-02 15:05:29 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wniosek_o_rozło_podatku_na_raty"
2011-11-02 15:05:29 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wniosek_o_rozło_podatku_na_raty"
2011-11-02 15:05:29 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wniosek_o_umorze_zaległości_podatkowej"
2011-11-02 15:05:29 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wniosek_o_umorze_zaległości_podatkowej"
2011-11-02 15:05:30 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wniosek_opłata_składki_na_ubezpie"
2011-11-02 15:05:30 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wniosek_opłata_składki_na_ubezpie"
2011-11-02 15:05:30 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wzór_oświad_o_podm_ubieg_sie_o_pomoc_de_minimis"
2011-11-02 15:05:30 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wzór_oświadczenie_o_stanie_majątkowym"
2011-11-02 15:05:30 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wzór_wniosek_o_odrocz_terminu_płatności_podatku"
2011-11-02 15:05:30 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wzór_wniosek_o_odrocz_zapłaty_zaległości_podatkowej"
2011-11-02 15:05:31 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wzór_wniosek_o_rozło_na_raty"
2011-11-02 15:05:31 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wzór_wniosek_o_rozło_podatku_na_raty"
2011-11-02 15:05:31 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wzór_wniosek_o_umorze_zaległości_podatkowej"
2011-11-02 15:05:32 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wzór_wniosek_opłata_składki_na_ubezpie"
2011-11-02 15:05:50 Paweł Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2011-11-16 13:53:52 Paweł Mielczyński Usunięto załącznik o nazwie "Wzór_wniosek_o_rozło_podatku_na_raty"
2011-11-16 13:53:54 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Formularz_informacji_przedstawianych_przez_wnioskodawcę" na "Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę"
2011-11-16 13:53:54 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Formularz_informacji_przedstawianych_przez_wnioskodawcę" na "Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę"
2011-11-16 13:53:54 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_po" na "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis"
2011-11-16 13:53:54 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_po" na "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis"
2011-11-16 13:53:54 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Oświadczenie_o_podmiocie_ubiegającym_sie_o_pomoc_de_minimis" na "Oświadczenie o podmiocie ubiegającym sie o pomoc de minimis"
2011-11-16 13:53:54 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Oświadczenie_o_podmiocie_ubiegającym_sie_o_pomoc_de_minimis" na "Oświadczenie o podmiocie biegającym sie o pomoc de minimis"
2011-11-16 13:53:54 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Oświadczenie_o_stanie_majątkowym" na "Oświadczenie o stani majątkowym"
2011-11-16 13:53:54 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Oświadczenie_o_stanie_majątkowym" na "Oświadczenie o stanie majątkowym"
2011-11-16 13:53:54 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek_o_odrocz_terminu_płatności_podatku" na "Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku"
2011-11-16 13:53:54 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek_o_odrocz_terminu_płatności_podatku" na "Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku"
2011-11-16 13:53:54 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek_o_odrocz_zapłaty_zaległości_podatkowej" na "Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej"
2011-11-16 13:53:54 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek_o_odrocz_zapłaty_zaległości_podatkowej" na "Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej"
2011-11-16 13:53:54 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek_o_rozło_na_raty" na "Wniosek o rozłożenie na raty"
2011-11-16 13:53:54 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek_o_rozło_na_raty" na "Wniosek o rozłożenie na raty"
2011-11-16 13:53:54 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek_o_rozło_podatku_na_raty" na "Wniosek o rozłożenie podatku na raty"
2011-11-16 13:53:54 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek_o_rozło_podatku_na_raty" na "Wniosek o rozłożenie podatku na raty"
2011-11-16 13:53:54 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek_o_umorze_zaległości_podatkowej" na "Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej"
2011-11-16 13:53:54 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek_o_umorze_zaległości_podatkowej" na "Wniosek o umorzeżenie zaległości podatkowej"
2011-11-16 13:53:54 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek_opłata_składki_na_ubezpie" na "Wniosek opłata składki na ubezpieczenie"
2011-11-16 13:53:54 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek_opłata_składki_na_ubezpie" na "Wniosek opłata składki na ubezpieczenie "
2011-11-16 13:53:54 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór_oświad_o_podm_ubieg_sie_o_pomoc_de_minimis" na "Wzór oświadczenia o podmiocie ubiegającym sie o pomoc de minimis"
2011-11-16 13:53:54 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór_oświadczenie_o_stanie_majątkowym" na "Wzór oświadczenie o stanie_majątkowym"
2011-11-16 13:53:54 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór_wniosek_o_odrocz_terminu_płatności_podatku" na "Wzór wniosek o odroczenie terminu płatności podatku"
2011-11-16 13:53:55 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór_wniosek_o_odrocz_zapłaty_zaległości_podatkowej" na "Wzór wniosku o odroczenie zaległości podatkowej"
2011-11-16 13:53:55 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór_wniosek_o_rozło_na_raty" na "Wzór wniosku o rozłożenie podatku na raty"
2011-11-16 13:53:55 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór_wniosek_o_umorze_zaległości_podatkowej" na "Wzór wniosku o umorzenie zaległości podatkowej "
2011-11-16 13:53:55 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór_wniosek_opłata_składki_na_ubezpie" na "Wzór wniosku o opłacie składki na ubezpieczenie"
2011-11-16 13:53:56 Paweł Mielczyński Aktualizacja
2011-11-23 07:28:20 Aneta Paczyńska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Oświadczenie o stani majątkowym" na "Oświadczenie o stanie majątkowym"
2011-11-23 07:28:21 Aneta Paczyńska Aktualizacja
2019-07-02 11:33:03 Małgorzata Piotrowska Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij