Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2011-11-02 14:23:46 Paweł Utworzenie
2011-11-02 14:26:56 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wzór karty"
2011-11-02 14:26:56 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Okresy_pracy_w_indywidualnym_gospoda_rolnym"
2011-11-02 14:26:56 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Okresy_pracy_w_indywidualnym_gospoda_rolnym"
2011-11-02 14:26:56 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie_notariusza"
2011-11-02 14:26:56 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie_notariusza"
2011-11-02 14:26:56 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Poświadczenie_oświad"
2011-11-02 14:26:56 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Poświadczenie_oświad"
2011-11-02 14:26:56 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wniosek_dochodowości_z_gospoda_rolnego"
2011-11-02 14:26:56 Paweł Dodano załącznik o nazwie "wniosek_dochodowości_z_gospoda_rolnego"
2011-11-02 14:26:56 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wniosek_figurowanie_w_ewidencji_podat"
2011-11-02 14:26:56 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wniosek_figurowanie_w_ewidencji_podat"
2011-11-02 14:26:56 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wniosek_o_wydanie_zaświad"
2011-11-02 14:26:56 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wniosek_o_wydanie_zaświad"
2011-11-02 14:26:56 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wniosek_wielkości_użytków_rolnych_oraz_ha_przeliczen"
2011-11-02 14:26:56 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wniosek_wielkości_użytków_rolnych_oraz_ha_przeliczen"
2011-11-02 14:26:56 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wniosek_zaległości_podatk"
2011-11-02 14:26:57 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wniosek_zaległości_podatk"
2011-11-02 14:26:57 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wzór_okresy_pracy_w_indywidualnym_gospoda_rolnym"
2011-11-02 14:26:57 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wzór_oświadczenie_notariusza"
2011-11-02 14:26:57 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wzór_poświadczenie_oświad"
2011-11-02 14:26:57 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wzór_wniosek_dochodowości_z_gospoda_rolnego"
2011-11-02 14:26:57 Paweł Dodano załącznik o nazwie "wzór_wniosek_figurowanie_w_ewidencji_podat"
2011-11-02 14:26:57 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wzór_wniosek_o_wydanie_zaświad"
2011-11-02 14:26:58 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wzór_wniosek_wielkości_użytków_rolnych_oraz_ha_przeliczen"
2011-11-02 14:26:58 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wzór_wniosek_zaległości_podatk"
2011-11-02 14:27:43 Paweł Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2011-11-16 14:04:23 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Okresy_pracy_w_indywidualnym_gospoda_rolnym" na "WNIOSEK WYDANIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO OKRESY PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM"
2011-11-16 14:04:23 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Okresy_pracy_w_indywidualnym_gospoda_rolnym" na "WNIOSEK WYDANIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO OKRESY PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM"
2011-11-16 14:04:23 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Oświadczenie_notariusza" na "Oświadczenie notariusza"
2011-11-16 14:04:23 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Oświadczenie_notariusza" na "Oświadczenie notariusza"
2011-11-16 14:04:23 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Poświadczenie_oświad" na "Poświadczenie oświadczenia"
2011-11-16 14:04:23 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Poświadczenie_oświad" na "Poświadczenie oświadczenia"
2011-11-16 14:04:23 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek_dochodowości_z_gospoda_rolnego" na "Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego"
2011-11-16 14:04:23 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wniosek_dochodowości_z_gospoda_rolnego" na "wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego"
2011-11-16 14:04:23 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek_figurowanie_w_ewidencji_podat" na "Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie figurowania w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości"
2011-11-16 14:04:23 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek_figurowanie_w_ewidencji_podat" na "Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie figurowania w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości"
2011-11-16 14:04:23 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek_o_wydanie_zaświad" na "Wniosek o wydanie zaświadczenia"
2011-11-16 14:04:23 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek_o_wydanie_zaświad" na "Wniosek o wydanie zaświadczenia"
2011-11-16 14:04:23 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek_wielkości_użytków_rolnych_oraz_ha_przeliczen" na "Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych oraz ha przeliczeniowych"
2011-11-16 14:04:23 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek_wielkości_użytków_rolnych_oraz_ha_przeliczen" na "Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych oraz ha przeliczeniowych"
2011-11-16 14:04:23 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek_zaległości_podatk" na "Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych"
2011-11-16 14:04:24 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek_zaległości_podatk" na "Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych"
2011-11-16 14:04:24 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór_okresy_pracy_w_indywidualnym_gospoda_rolnym" na "WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO OKRESY PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM"
2011-11-16 14:04:24 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór_oświadczenie_notariusza" na "Wzór oświadczenie notariusza"
2011-11-16 14:04:24 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór_poświadczenie_oświad" na "Wzór poświadczenie oświadczenia"
2011-11-16 14:04:24 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór_wniosek_dochodowości_z_gospoda_rolnego" na "Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego"
2011-11-16 14:04:24 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "wzór_wniosek_figurowanie_w_ewidencji_podat" na "Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawie figurowania w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości"
2011-11-16 14:04:24 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór_wniosek_o_wydanie_zaświad" na "Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia"
2011-11-16 14:04:24 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór_wniosek_wielkości_użytków_rolnych_oraz_ha_przeliczen" na "Wzór wniosku wielkości użytków rolnych oraz ha przeliczeniowych"
2011-11-16 14:04:24 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór_wniosek_zaległości_podatk" na "Wzór wniosku o zaległościach podatkowych"
2011-11-16 14:04:25 Paweł Mielczyński Aktualizacja
2019-07-02 11:36:25 Małgorzata Piotrowska Aktualizacja
2019-07-02 11:37:10 Małgorzata Piotrowska Aktualizacja
2019-07-02 11:38:04 Małgorzata Piotrowska Aktualizacja
2019-07-18 13:42:04 Małgorzata Piotrowska Usunięto załącznik o nazwie "Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego"
2019-07-18 13:42:04 Małgorzata Piotrowska Usunięto załącznik o nazwie "wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego"
2019-07-18 13:42:06 Małgorzata Piotrowska Aktualizacja
2019-07-18 14:00:30 Małgorzata Piotrowska Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego"
2019-07-18 14:00:30 Małgorzata Piotrowska Usunięto załącznik o nazwie "Wzór wniosku o zaległościach podatkowych"
2019-07-18 14:00:30 Małgorzata Piotrowska Usunięto załącznik o nazwie "Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia"
2019-07-18 14:00:32 Małgorzata Piotrowska Aktualizacja
2019-07-18 15:00:36 Małgorzata Piotrowska Usunięto załącznik o nazwie "WNIOSEK WYDANIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO OKRESY PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM"
2019-07-18 15:00:36 Małgorzata Piotrowska Usunięto załącznik o nazwie "WNIOSEK WYDANIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO OKRESY PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM"
2019-07-18 15:00:36 Małgorzata Piotrowska Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie notariusza"
2019-07-18 15:00:36 Małgorzata Piotrowska Usunięto załącznik o nazwie "Oświadczenie notariusza"
2019-07-18 15:00:36 Małgorzata Piotrowska Usunięto załącznik o nazwie "Poświadczenie oświadczenia"
2019-07-18 15:00:36 Małgorzata Piotrowska Usunięto załącznik o nazwie "Poświadczenie oświadczenia"
2019-07-18 15:00:36 Małgorzata Piotrowska Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie figurowania w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości"
2019-07-18 15:00:36 Małgorzata Piotrowska Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie figurowania w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości"
2019-07-18 15:00:36 Małgorzata Piotrowska Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie zaświadczenia"
2019-07-18 15:00:36 Małgorzata Piotrowska Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie zaświadczenia"
2019-07-18 15:00:36 Małgorzata Piotrowska Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych oraz ha przeliczeniowych"
2019-07-18 15:00:37 Małgorzata Piotrowska Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych oraz ha przeliczeniowych"
2019-07-18 15:00:37 Małgorzata Piotrowska Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych"
2019-07-18 15:00:37 Małgorzata Piotrowska Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych"
2019-07-18 15:00:37 Małgorzata Piotrowska Usunięto załącznik o nazwie "WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO OKRESY PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM"
2019-07-18 15:00:37 Małgorzata Piotrowska Usunięto załącznik o nazwie "Wzór oświadczenie notariusza"
2019-07-18 15:00:37 Małgorzata Piotrowska Usunięto załącznik o nazwie "Wzór poświadczenie oświadczenia"
2019-07-18 15:00:37 Małgorzata Piotrowska Usunięto załącznik o nazwie "Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawie figurowania w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości"
2019-07-18 15:00:37 Małgorzata Piotrowska Usunięto załącznik o nazwie "Wzór wniosku wielkości użytków rolnych oraz ha przeliczeniowych"
2019-07-18 15:00:37 Małgorzata Piotrowska Usunięto załącznik o nazwie "Wzór karty"
2019-07-18 15:00:38 Małgorzata Piotrowska Dodano załącznik o nazwie "WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA" w pozycji nr 1
2019-07-18 15:00:38 Małgorzata Piotrowska Dodano załącznik o nazwie "WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATKOWEJ" w pozycji nr 2
2019-07-18 15:00:38 Małgorzata Piotrowska Dodano załącznik o nazwie "WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIE ZALEGANIU W PODATKACH" w pozycji nr 3
2019-07-18 15:00:40 Małgorzata Piotrowska Aktualizacja
2019-07-18 15:07:46 Małgorzata Piotrowska Aktualizacja
2019-07-19 08:08:36 Małgorzata Piotrowska Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij