Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2011-11-02 14:06:41 Paweł Utworzenie
2011-11-02 14:07:32 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wzór karty"
2011-11-02 14:07:32 Paweł Dodano załącznik o nazwie "DT-1"
2011-11-02 14:07:32 Paweł Dodano załącznik o nazwie "DT-1"
2011-11-02 14:07:32 Paweł Dodano załącznik o nazwie "DT-1A"
2011-11-02 14:07:32 Paweł Dodano załącznik o nazwie "DT-1A"
2011-11-02 14:07:32 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wzór_DT-1"
2011-11-02 14:07:32 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wzór_DT-1A"
2011-11-02 14:07:51 Paweł Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2011-11-16 13:36:02 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór_DT-1" na "Wzór DT-1"
2011-11-16 13:36:02 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór_DT-1A" na "Wzór DT-1A"
2011-11-16 13:36:03 Paweł Mielczyński Aktualizacja
2012-02-13 11:47:05 Bartłomiej Giergielewicz Usunięto załącznik o nazwie "DT-1"
2012-02-13 11:47:05 Bartłomiej Giergielewicz Usunięto załącznik o nazwie "DT-1"
2012-02-13 11:47:05 Bartłomiej Giergielewicz Usunięto załącznik o nazwie "DT-1A"
2012-02-13 11:47:05 Bartłomiej Giergielewicz Usunięto załącznik o nazwie "DT-1A"
2012-02-13 11:47:06 Bartłomiej Giergielewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór karty" na "Wzór karty"
2012-02-13 11:47:06 Bartłomiej Giergielewicz Dodano załącznik o nazwie "dt-1"
2012-02-13 11:47:07 Bartłomiej Giergielewicz Dodano załącznik o nazwie "dt-1a"
2012-02-13 11:47:07 Bartłomiej Giergielewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór DT-1" na "Wzór DT-1"
2012-02-13 11:47:07 Bartłomiej Giergielewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór DT-1A" na "Wzór DT-1A"
2012-02-13 11:47:08 Bartłomiej Giergielewicz Aktualizacja
2012-09-24 13:35:55 Aneta Paczyńska Usunięto załącznik o nazwie "dt-1"
2012-09-24 13:35:55 Aneta Paczyńska Usunięto załącznik o nazwie "dt-1a"
2012-09-24 13:35:55 Aneta Paczyńska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór karty" na "Wzór karty"
2012-09-24 13:35:57 Aneta Paczyńska Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja na podatek od środków tranportowych"
2012-09-24 13:35:58 Aneta Paczyńska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do deklaracji"
2012-09-24 13:35:58 Aneta Paczyńska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór DT-1" na "Wzór DT-1"
2012-09-24 13:35:58 Aneta Paczyńska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór DT-1A" na "Wzór DT-1A"
2012-09-24 13:36:03 Aneta Paczyńska Aktualizacja
2012-09-24 13:43:27 Aneta Paczyńska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Deklaracja na podatek od środków tranportowych" na "Deklaracja na podatek od środków transportowych"
2012-09-24 13:43:28 Aneta Paczyńska Aktualizacja
2012-11-14 09:19:17 Aneta Paczyńska Usunięto załącznik o nazwie "Deklaracja na podatek od środków transportowych"
2012-11-14 09:19:17 Aneta Paczyńska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik do deklaracji"
2012-11-14 09:19:17 Aneta Paczyńska Usunięto załącznik o nazwie "Wzór DT-1"
2012-11-14 09:19:17 Aneta Paczyńska Usunięto załącznik o nazwie "Wzór DT-1A"
2012-11-14 09:19:46 Aneta Paczyńska Aktualizacja
2012-11-14 09:21:46 Aneta Paczyńska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych"
2012-11-14 09:21:46 Aneta Paczyńska Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja na podatek od środków transportowych"
2012-11-14 09:21:46 Aneta Paczyńska Dodano załącznik o nazwie "Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych "
2012-11-14 09:21:46 Aneta Paczyńska Dodano załącznik o nazwie "Wzór załącznika deklaracji na podatek od środków transportowych "
2012-11-14 09:21:47 Aneta Paczyńska Aktualizacja
2012-11-14 09:28:07 Aneta Paczyńska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór karty" na "Wzór karty"
2012-11-14 09:28:07 Aneta Paczyńska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Deklaracja na podatek od środków transportowych" na "Deklaracja na podatek od środków transportowych"
2012-11-14 09:28:07 Aneta Paczyńska Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja na podatek od środków transportowych"
2012-11-14 09:28:07 Aneta Paczyńska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych" na "Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych"
2012-11-14 09:28:07 Aneta Paczyńska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych"
2012-11-14 09:28:07 Aneta Paczyńska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych " na "Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych "
2012-11-14 09:28:07 Aneta Paczyńska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór załącznika deklaracji na podatek od środków transportowych " na "Wzór załącznika deklaracji na podatek od środków transportowych "
2012-11-14 09:28:08 Aneta Paczyńska Aktualizacja
2014-11-28 08:56:12 Aneta Witkowska Aktualizacja
2014-11-28 08:57:55 Aneta Witkowska Aktualizacja
2014-11-28 09:09:47 Aneta Witkowska Aktualizacja
2015-01-14 12:14:15 Aneta Witkowska Aktualizacja
2016-01-14 14:45:49 Aneta Witkowska Aktualizacja
2016-01-14 14:47:42 Aneta Witkowska Usunięto załącznik o nazwie "Deklaracja na podatek od środków transportowych"
2016-01-14 14:47:42 Aneta Witkowska Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych"
2016-01-14 14:47:43 Aneta Witkowska Aktualizacja
2016-01-14 14:49:01 Aneta Witkowska Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja na podatek od środków transportowych" w pozycji nr 2
2016-01-14 14:49:01 Aneta Witkowska Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do deklaracji" w pozycji nr 3
2016-01-14 14:49:02 Aneta Witkowska Aktualizacja
2016-01-14 14:55:28 Aneta Witkowska Usunięto załącznik o nazwie "Wzór karty"
2016-01-14 14:55:29 Aneta Witkowska Dodano załącznik o nazwie "Karta usługi" w pozycji nr 1
2016-01-14 14:55:29 Aneta Witkowska Dodano załącznik o nazwie "Karta usługi" w pozycji nr 2
2016-01-14 14:55:30 Aneta Witkowska Aktualizacja
2017-03-17 10:47:10 Krzysztof Kotwas Usunięto załącznik o nazwie "Deklaracja na podatek od środków transportowych"
2017-03-17 10:47:10 Krzysztof Kotwas Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych"
2017-03-17 10:47:10 Krzysztof Kotwas Usunięto załącznik o nazwie "Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych "
2017-03-17 10:47:10 Krzysztof Kotwas Usunięto załącznik o nazwie "Wzór załącznika deklaracji na podatek od środków transportowych "
2017-03-17 10:47:11 Krzysztof Kotwas Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja na podatek od środków transportowych" w pozycji nr 5
2017-03-17 10:47:11 Krzysztof Kotwas Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych" w pozycji nr 6
2017-03-17 10:47:11 Krzysztof Kotwas Dodano załącznik o nazwie "Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych" w pozycji nr 7
2017-03-17 10:47:11 Krzysztof Kotwas Dodano załącznik o nazwie "Wzór załącznika deklaracji na podatek od środków transportowych" w pozycji nr 8
2017-03-17 10:48:23 Krzysztof Kotwas Aktualizacja Deklaracji i załącznika do deklaracji na podatek dochodowych oraz wzoru deklaracji i wzoru załącznika deklaracji na aktualny
2018-03-01 12:42:28 Piotr Dobiński Aktualizacja
2019-03-13 10:50:45 Piotr Dobiński Dodano załącznik o nazwie "PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W WERSJI PAPIEROWEJ" w pozycji nr 9
2019-03-13 10:50:45 Piotr Dobiński Dodano załącznik o nazwie "PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W WERSJI PAPIEROWEJ" w pozycji nr 10
2019-03-13 10:50:45 Piotr Dobiński Dodano załącznik o nazwie "ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE LUB ODWOŁANIU PEŁNOMOCNICTWA DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W POSTACI PAPIEROWEJ" w pozycji nr 11
2019-03-13 10:50:45 Piotr Dobiński Dodano załącznik o nazwie "ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE LUB ODWOŁANIU PEŁNOMOCNICTWA DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W POSTACI PAPIEROWEJ" w pozycji nr 12
2019-03-13 10:50:51 Piotr Dobiński Aktualizacja załączników
2019-07-02 09:05:53 Małgorzata Piotrowska Aktualizacja
2019-07-02 09:15:44 Małgorzata Piotrowska Aktualizacja
2019-07-04 09:59:50 Małgorzata Piotrowska Aktualizacja
2020-01-09 09:41:28 Barbara Gocel Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych"
2020-01-09 09:41:28 Barbara Gocel Usunięto załącznik o nazwie "Deklaracja na podatek od środków transportowych"
2020-01-09 09:41:28 Barbara Gocel Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik do deklaracji"
2020-01-09 09:41:28 Barbara Gocel Usunięto załącznik o nazwie "Deklaracja na podatek od środków transportowych"
2020-01-09 09:41:29 Barbara Gocel Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja DT1" w pozycji nr 3
2020-01-09 09:41:29 Barbara Gocel Dodano załącznik o nazwie "Załącznik DT1-A" w pozycji nr 4
2020-01-09 09:41:29 Barbara Gocel Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja DT1" w pozycji nr 5
2020-01-09 09:41:29 Barbara Gocel Dodano załącznik o nazwie "Załącznik DT 1A" w pozycji nr 6
2020-01-09 09:41:31 Barbara Gocel Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij