Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2011-11-02 13:41:37 Paweł Utworzenie
2011-11-02 13:46:41 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wzór karty"
2011-11-02 13:46:41 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Dane_o_nieruch_leśnych_2010"
2011-11-02 13:46:41 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Dane_o_nieruch_leśnych_2010"
2011-11-02 13:46:41 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja_leśny_2010"
2011-11-02 13:46:41 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja_leśny_2010"
2011-11-02 13:46:41 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Informacja_leśny_2010"
2011-11-02 13:46:41 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Informacja_leśny_2010"
2011-11-02 13:46:41 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Zwolnienia_leśny_2010"
2011-11-02 13:46:41 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Zwolnienia_leśny_2010"
2011-11-02 13:46:41 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wzór_dane_o_nieruch_leśnych_2010"
2011-11-02 13:46:42 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wzór_deklaracja_leśny_2010"
2011-11-02 13:46:42 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wzór_informacja_leśny_2010"
2011-11-02 13:46:42 Paweł Dodano załącznik o nazwie "Wzór_zwolnienia_leśny_2010"
2011-11-02 13:47:03 Paweł Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2011-11-16 13:24:42 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Dane_o_nieruch_leśnych_2010" na "Dane o nieruchomościach leśnych ZL - 1/A"
2011-11-16 13:24:42 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Dane_o_nieruch_leśnych_2010" na "Dane o nieruchomościach leśnych ZL - 1/A"
2011-11-16 13:24:42 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Deklaracja_leśny_2010" na "Deklaracja na podatek leśny DL - 1"
2011-11-16 13:24:42 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Deklaracja_leśny_2010" na "Deklaracja na podatek leśny DL - 1"
2011-11-16 13:24:42 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Informacja_leśny_2010" na "Informacja w sprawie podatku leśnego IL - 1"
2011-11-16 13:24:42 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Informacja_leśny_2010" na "Informacja w sprawie podatku leśnego IL - 1"
2011-11-16 13:24:42 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zwolnienia_leśny_2010" na "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL - 1/B"
2011-11-16 13:24:42 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zwolnienia_leśny_2010" na "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL - 1/B"
2011-11-16 13:24:42 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór_dane_o_nieruch_leśnych_2010" na "Wzór - dane o nieruchomościach leśnych ZL - 1/A"
2011-11-16 13:24:42 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór_deklaracja_leśny_2010" na "Wzór - deklaracja na podatek leśny DL - 1"
2011-11-16 13:24:42 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór_informacja_leśny_2010" na "Wzór - informacja w sprawie podatku leśnego IL - 1"
2011-11-16 13:24:42 Paweł Mielczyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wzór_zwolnienia_leśny_2010" na "Wzór - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL - 1/B"
2011-11-16 13:24:43 Paweł Mielczyński Aktualizacja
2013-12-24 09:48:12 Aneta Paczyńska Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja na podatek leśny – obowiązuje od 01.01.2014r." w pozycji nr 14
2013-12-24 09:48:12 Aneta Paczyńska Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja na podatek leśny – obowiązuje od 01.01.2014r." w pozycji nr 15
2013-12-24 09:48:13 Aneta Paczyńska Aktualizacja
2013-12-24 09:53:49 Aneta Paczyńska Dodano załącznik o nazwie "Informacja w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości - - obowiązuje od 01.01.2014r." w pozycji nr 16
2013-12-24 09:53:49 Aneta Paczyńska Dodano załącznik o nazwie "Informacja w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości - obowiązuje od 01.01.2014r." w pozycji nr 17
2013-12-24 09:53:50 Aneta Paczyńska Aktualizacja
2016-01-14 15:03:24 Aneta Witkowska Usunięto załącznik o nazwie "Informacja w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości - - obowiązuje od 01.01.2014r."
2016-01-14 15:03:24 Aneta Witkowska Usunięto załącznik o nazwie "Informacja w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości - obowiązuje od 01.01.2014r."
2016-01-14 15:03:25 Aneta Witkowska Dodano załącznik o nazwie "Informacja w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości - - obowiązuje od 01.01.2016r." w pozycji nr 16
2016-01-14 15:03:25 Aneta Witkowska Dodano załącznik o nazwie "Informacja w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości - - obowiązuje od 01.01.2016r." w pozycji nr 17
2016-01-14 15:03:26 Aneta Witkowska Aktualizacja
2016-01-14 15:07:36 Aneta Witkowska Usunięto załącznik o nazwie "Deklaracja na podatek leśny DL - 1"
2016-01-14 15:07:36 Aneta Witkowska Usunięto załącznik o nazwie "Deklaracja na podatek leśny DL - 1"
2016-01-14 15:07:36 Aneta Witkowska Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja na podatek leśny" w pozycji nr 2
2016-01-14 15:07:36 Aneta Witkowska Dodano załącznik o nazwie "Deklaracja na podatek leśny" w pozycji nr 3
2016-01-14 15:07:37 Aneta Witkowska Aktualizacja
2016-01-14 15:13:01 Aneta Witkowska Usunięto załącznik o nazwie "Informacja w sprawie podatku leśnego IL - 1"
2016-01-14 15:13:01 Aneta Witkowska Usunięto załącznik o nazwie "Informacja w sprawie podatku leśnego IL - 1"
2016-01-14 15:13:01 Aneta Witkowska Usunięto załącznik o nazwie "Deklaracja na podatek leśny – obowiązuje od 01.01.2014r."
2016-01-14 15:13:01 Aneta Witkowska Usunięto załącznik o nazwie "Deklaracja na podatek leśny – obowiązuje od 01.01.2014r."
2016-01-14 15:13:02 Aneta Witkowska Aktualizacja
2016-01-15 12:43:25 Aneta Witkowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Deklaracja na podatek leśny" na "Deklaracja na podatek leśny obowiązująca od 01.01.2016r."
2016-01-15 12:43:25 Aneta Witkowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Deklaracja na podatek leśny" na "Deklaracja na podatek leśny obowiązująca od 01.01.2016r."
2016-01-15 12:43:27 Aneta Witkowska Aktualizacja
2019-03-13 10:47:51 Piotr Dobiński Dodano załącznik o nazwie "PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W WERSJI PAPIEROWEJ" w pozycji nr 14
2019-03-13 10:47:51 Piotr Dobiński Dodano załącznik o nazwie "PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W WERSJI PAPIEROWEJ" w pozycji nr 15
2019-03-13 10:47:51 Piotr Dobiński Dodano załącznik o nazwie "ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE LUB ODWOŁANIU PEŁNOMOCNICTWA DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W POSTACI PAPIEROWEJ" w pozycji nr 16
2019-03-13 10:47:51 Piotr Dobiński Dodano załącznik o nazwie "ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE LUB ODWOŁANIU PEŁNOMOCNICTWA DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W POSTACI PAPIEROWEJ" w pozycji nr 17
2019-03-13 10:48:04 Piotr Dobiński Aktualizacja załączników
2019-07-02 09:15:11 Małgorzata Piotrowska Aktualizacja
2019-07-02 10:07:43 Małgorzata Piotrowska Aktualizacja
2019-07-02 10:08:34 Małgorzata Piotrowska Aktualizacja
2019-07-02 10:09:21 Małgorzata Piotrowska Aktualizacja
2019-07-02 10:16:51 Małgorzata Piotrowska Dodano załącznik o nazwie "DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - obowiązuje od 01.07.2019r." w pozycji nr 18
2019-07-02 10:16:51 Małgorzata Piotrowska Dodano załącznik o nazwie "ZAŁ. NR 1 - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU - obowiązuje od 01.07.2019r." w pozycji nr 19
2019-07-02 10:16:51 Małgorzata Piotrowska Dodano załącznik o nazwie "ZAŁ. NR 2 - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA - obowiązuje od 01.07.2019r." w pozycji nr 20
2019-07-02 10:16:51 Małgorzata Piotrowska Dodano załącznik o nazwie "INFORMACJA O LASACH - obowiązuje od 01.07.2019r." w pozycji nr 21
2019-07-02 10:16:51 Małgorzata Piotrowska Dodano załącznik o nazwie "ZAŁ. NR 1 - DANE O PRZEDMIOTACH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU - obowiązuje od 01.07.2019r." w pozycji nr 22
2019-07-02 10:16:51 Małgorzata Piotrowska Dodano załącznik o nazwie "ZAŁ. NR 2 - DANE O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA - obowiązuje od 01.07.2019r." w pozycji nr 23
2019-07-02 10:16:51 Małgorzata Piotrowska Dodano załącznik o nazwie "ZAŁ. NR 3 - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW - obowiązuje od 01.07.2019r." w pozycji nr 24
2019-07-02 10:16:52 Małgorzata Piotrowska Aktualizacja
2019-07-02 10:30:27 Małgorzata Piotrowska Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij