REJESTR WYDANYCH DECYZJI

ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ

W 2014 ROKU

 

Lp.

Data

złożenia

wniosku

Wnioskodawca

Rodzaj inwestycji

i załączniki

Określenie

terenu

inwestycji

Data

wydania

decyzji

Nr decyzji

(znak sprawy)

Rozstrzygnięcie

Uwagi

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

10.01.2014r.

 

 

Lider Sp. Z o.o. Stacja demontażu pojazdów

 

 

Budowa Stacji Demontażu pojazdów

 

 

Patrowo m. Patrówek

dz. nr 90 i 91

 

 

 

14.01.

2014r.

 

 

 

IBR.6220.1.2014

 

 

Decyzja przenosząca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr IBR.6220.1.2011