Pełniący Funkcję Wójta Gminy Baruchowo

inż. Stanisław Sadowski

 

 tel. (054) 284-55-57
tel. (054) 284-56-11

fax: (54) 2845 848
e-mail: wojt@baruchowo.pl