W tym katalogu znajdują się informacje, jak załatwić sprawy w Urzędzie Gminy Baruchowo. Poszczególne kategorie spraw zostały pogrupowane w oddzielnych podkatalogach. Opis załatwienia danej sprawy jest nazwany KARTĄ USŁUGI.  Aby zapoznać się ze szczegółowym opisem załatwienia sprawy należy kliknąć na odpowiedni podkatalog: Dowody Osobiste, Działalność Gospodarcza, Meldunki, Mieszkania, Nieruchomości, Ochrona Środowiska, Podatki , Sprawy budowlane, Świadczenia Rodzinne, Świadczenia socjalne, Pozostałe.