Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

tel.:  54 2845 611, wew. 21 , 602 593 254

e-mail: gmina@baruchowo.pl

wojt@baruchowo.pl

 

 

Krzysztof Grudziński

Zastępca Wójta

tel.:  54 2745 547, 2845 682  wew. 28

tel. kom. 795 105 585

e-mail: inwestor@baruchowo.pl

 

 

Mariola Kurdubska

Skarbnik Gminy

tel.:  54 2845 611, 2845 682  wew. 29

e-mail: skarbnik@baruchowo.pl

 

 

Joanna Gawłowska

Sekretarz Gminy

tel.:   54 2845  611, 2845 682  wew. 31

tel/fax.: 0  54 2845 848

e-mail: sekretarz@baruchowo.pl

 

 

Maria Radowska

stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych,

 i działalności gospodarczej

tel.:  54 2845  611, 2845  682   wew. 23

e-mail: ewidencja@baruchowo.pl

 

 

Waldemar Jóźwiak

stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, sportu, straży i podatku od środków transportowych

tel.:  54 2845  611, 2845  682   wew. 22

e-mail: obrona@baruchowo.pl

 

 

Ilona Gontarek

stanowisko  ds. rady gminy i sekretariatu

tel.:  54 2845  611, 2845 682 wew. 20

e-mail: sekretariat@baruchowo.pl

 

 

Magdalena Wasielewska

stanowisko ds.  budownictwa i zagospodarowania przestrzennego

tel.:  54 2845  611, 2845  682   wew. 28

e-mail:budownictwo@baruchowo.pl

 

 

Joanna Ormińska-Safandowska

stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

tel.:   54 2845  611, 2845 682   wew. 32

e-mail:srodowisko@baruchowo.pl

 

 

Joanna Dobińska

stanowisko ds. ogólno rolnych, gospodarki komunalnej

i archiwum zakładowego, konsultacje Czyste Powietrze (koordynator ds. dostępności)

tel.:   54 2845  611, 2845  682   wew. 23

e-mail: nieruchomosci@baruchowo.pl

 

Robert Czapowski

stanowisko ds. drogownictwa

tel.:   54 2845  611, 2845  682   wew. 32

e-mail: pojazdy@baruchowo.pl

 

 

Piotr Seklecki

stanowisko ds. Obsługi informatycznej i BIP

tel.:   54 2845  611, 2845  682   wew. 33

e-mail: informatyk@baruchowo.pl

 

 

Małgorzata Piotrowska

stanowisko ds. wymiaru podatku i windykacji

tel.:   54 2845  611, 2845  682   wew. 33

e-mail: podatki@baruchowo.pl

 

 

Anna Matusiak

stanowisko ds. kasy i środków trwałych

tel.:  54 2845  611, 2845 682 wew. 33

e-mail: kasa@baruchowo.pl

 

 

 

Ewelina Bilińska

stanowisko ds. księgowości podatkowej

tel.:   54 2845  611, 2845  682   wew. 33

e-mail: gmina@baruchowo.pl

 

 

Jolanta Szatkowska

stanowisko ds. księgowości budżetowej

tel.:   54 2845 611, 2845 682   wew. 30

e-mail: ksiegowosc@baruchowo.pl

 

 

Bożena Kapuścińska

stanowisko ds. płac

tel.:   54 2845  611, 2845 682  wew. 30

e-mail:  sbaruchowo@op.pl

 

 

Ewa Kwiatkowska

stanowisko ds. księgowości

tel.:   54 2845  611, 2845 682   wew. 34

e-mail: ksiegowosc2@baruchowo.pl

 

 

Katarzyna Szymczak

stanowisko ds. księgowości

tel.:   54 2845  611, 2845 682   wew. 30

e-mail: ksiegowosc1@baruchowo.pl

 

 

Iwona Dybcio

stanowisko ds. księgowości

tel.:   54 2845  611, 2845 682   wew. 34

e-mail: sbaruchowo@op.pl

 

 

Dorota Pomorska

stanowisko ds. księgowości

tel.:   54 2845  611, 2845 682   wew. 30

e-mail: ksiegowosc1@baruchowo.pl