<>

Pełniący Funkję Wójta Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

54 2845 611, wew. 21 , 668 960 224

gmina@baruchowo.pl

wojt@baruchowo.pl

Skarbnik Gminy

Mariola Kurdubska

54 2845 611, 2845 682 wew. 29

skarbnik@baruchowo.pl

Sekretarz Gminy

Joanna Gawłowska

54 2845 611, wew. 31

54 2845 848

sekretarz@baruchowo.pl

Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Rolnictwa

Krzysztof Grudziński

54  28 45 611, 2845 682 wew.28

inwestor@baruchowo.pl

Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, i działalności gospodarczej

Maria Radowska

54 2845 611, 2845 682 wew. 23

ewidencja@baruchowo.pl

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, sportu, straży i drogownictwa 

Robert Czapowski

54 2845 611, 2845 682 wew. 22

obrona@baruchowo.pl

pojazdy@baruchowo.pl

Stanowisko do obsługi rady gminy i sekretariatu

Ilona Gontarek

54 2845 611, 2845 682 wew. 20

sekretariat@baruchowo.pl

Stanowisko ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego

Magdalena Wasielewska

54 2845 611, 2845 682 wew. 32

budownictwo@baruchowo.pl

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Joanna Ormińska-Safandowska

Magdalena Michalska

54 2845 611, 2845 682 wew. 32

srodowisko@baruchowo.pl

Stanowisko ds. Inwestycji i zamówień publicznych,  archiwum zakładowego, konsultacje Czyste Powietrze (koordynator ds. dostępności)

Joanna Dobińska

54 2845 611, 2845 682 wew. 28

inwestor@baruchowo.pl

Stanowisko ds. ogólno rolnych, gospodarki komunalnej

Dorota Pomorska

54 2845 611, 2845 682 wew. 23

rolny@baruchowo.pl

Stanowisko ds. obsługi informatycznej i BIP

Piotr Seklecki

54 2845 611, 2845 682 wew. 33

informatyk@baruchowo.pl

Stanowisko ds. wymiaru podatku i windykacji

Małgorzata Piotrowska

54 2845 611, 2845 682 wew. 33

podatki@baruchowo.pl

Stanowisko ds. kasy i środków trwałych

Anna Matusiak

54 2845 611, 2845 682 wew. 33

kasa@baruchowo.pl

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Ewelina Bilińska

54 2845 611, 2845 682 wew. 30

gmina@baruchowo.pl

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Jolanta Szatkowska

54 2845 611, 2845 682 wew. 30

ksiegowosc@baruchowo.pl

Stanowisko ds. płac

Bożena Kapuścińska

54 2845 611, 2845 682 wew. 30

sbaruchowo@op.pl

Stanowisko ds. księgowości

Ewa Kwiatkowska

54 2845 611, 2845 682 wew. 34

ksiegowosc2@baruchowo.pl

Stanowisko ds. księgowości

 

Katarzyna Szymczak

54 2845 611, 2845 682 wew. 30

ksiegowosc1@baruchowo.pl

Stanowisko ds. księgowości

Iwona Dybcio

54 2845 611, 2845 682 wew. 34

sbaruchowo@op.pl