REJESTR WYDANYCH DECYZJI

ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ

W 2012 ROKU

 

Lp.

Data

złożenia

wniosku

Wnioskodawca

Rodzaj inwestycji

i załączniki

Określenie

terenu

inwestycji

Data

wydania

decyzji

Nr decyzji

(znak sprawy)

Rozstrzygnięcie

Uwagi

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

22.03.2012r.

 

 

PETROKAN  Sp. z o.o.

ul. Płocka 172A

87-800 Włocławek

Rozbudowa istniejącej stacji paliw wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

Załączniki:

1.Wypis z rejestru gruntów.

2.Mapa ewidencji gruntów.

3.Mapa glebowo rolnicza.

4.Karta informacyjna przedsięwzięcia.

 

 

 

Zakrzewo Parcele

dz. nr

14/8 i 14/10

 

 

 

 

 24.04.2012r.

 

 

 

 

IBR.6220.1.2012

 

 

Decyzja  środowiskowa - brak potrzeby przeprowadzania oceny

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

12.07.2012r.

 

 

 

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Budowa ośrodka dydaktyczno – rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Goreniu Dużym.

Załączniki:

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia.

2. Wypis z rejestru gruntów.

3.Mapa sytuacyjno – wysokościowa.

4.Mapa glebowa.

 

 

 

Goreń Duży

dz. nr          14/1

 

 

 

 

 

03.08.2012r.

 

 

 

 

 

IBR.6220.2.2012

 

 

 

 

 

 

Decyzja  środowiskowa - brak potrzeby przeprowadzania oceny

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

3.

 

 

 

12.07.2012r.

 

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy.

Załączniki:

1.Wypis z rejestru gruntów.

2.Mapa ewidencji gruntów.

3.Mapa glebowo rolnicza.

4.Karta informacyjna przedsięwzięcia.

 

 

 

Baruchowo

dz. nr 236/65

 

 

 

03.08.2012r.

 

 

 

IBR.6220.3.6.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Decyzja  środowiskowa - brak potrzeby przeprowadzania oceny

 

 

 

 

-

 

 

4.

 

 

 

 

20.07.2012r.

 

Nadleśnictwo Włocławek

ul. Ziębia 13

87-800 Włocławek

Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.

Załączniki:

1.Wypis z rejestru gruntów.

2.Mapa ewidencji gruntów.

3.Mapa glebowo rolnicza.

4.Karta informacyjna przedsięwzięcia.

 

 

 

Goreń Nowy

dz. nr 178/1

 

Kłótno

dz. nr 590, 604, 612, 613

 

 

 

10.10.2012r.

 

 

 

IBR.6220.4.2012

 

 

 

Decyzja  środowiskowa - brak potrzeby przeprowadzania oceny

 

 

 

 

 

 

-