GMINNY OŚRODEK  POMOCY SPOŁECZNEJ

Baruchowo 54
87- 821 Baruchowo
tel. (0-54) 2845-611 wew. 35

NIP: 888-271-14-56

e-mail: gops@baruchowo.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP:
/GOPS_BARUCHOWO/SkrytkaESP

 

Godziny urzędowania:
    Poniedziałek - Piątek:  7.15 - 15.15
   Wtorek:  8.00 - 16.00

Kierownik: Jolanta Gołębiewska

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Paweł Modrzejewski (inspektor@kiodo.pl)

 

Klauzula Informacyjna (RODO)