KARTA USŁUGI NR:42

 

Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48

gmina@baruchowo.pl

Nazwa usługi:

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Podstawa prawna:

 

 

 

1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2.Uchwała Nr  XVIII.92.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baruchowo;

3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. z 2000r. Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

4.Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek.

2. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia i oświadczenia o dochodach netto poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego, zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku - z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, w tym:

1)zaświadczenia o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę);

2)zaświadczenie, decyzję bądź odcinek od: renty lub emerytury;

3)w przypadku osób bezrobotnych;

a) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - zaświadczenie o posiadaniu statutu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych;

b) nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – pisemne oświadczenie  o niewykonywaniu zatrudnienia (załącznik nr 3);

4)informacja o wysokości otrzymywanych alimentów:

a) wyrok sądu lub ugoda zawarta przed sądem powszechnym;

b) w przypadku alimentów zasądzonych, lecz nie otrzymywanych – zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji;

c) w przypadku braku wyroku w sprawie alimentów – pisemne oświadczenie stron o przekazaniu i otrzymaniu lub nie alimentów (załącznik nr 3);

5) potwierdzenie otrzymywania dodatku mieszkaniowego;

6) urzędowe potwierdzenie wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych, w przypadku posiadania gruntów w innej gminie-nakaz podatkowy za bieżący rok lub właściwe zaświadczenie;

7) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

a) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych  w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - zaświadczenie o dochodach  z właściwego urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy;

b) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ustala się na podstawie zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o formie opodatkowania oraz na podstawie opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby (załącznik nr 3);

c) w przypadku zawieszonej działalności gospodarczej – zaświadczenie potwierdzające okres zawieszenia albo oświadczenie (załącznik nr 3);

8) w przypadku ucznia/ studenta – oświadczenie (załącznik nr 3) albo zaświadczenie ze szkoły/ uczelni wraz z informacją: o wysokości stypendium (dot. miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku), a w przypadku niepobierania stypendium - o niepobieraniu stypendium;

9) oświadczenie (załącznik nr 3) albo wyrok sądu orzekający rozwód lub separację, akt zgonu w przypadku rodziny niepełnej;

10) pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto.

2. W przypadku osób i rodzin, korzystających ze świadczeń rodzinnych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej nie przekłada się zaświadczeń o wysokości dochodów z tego tytułu.

Miejsce złożenia dokumentów w formie papierowej:

 

 Urząd Gminy Baruchowo

pok. nr 7A

Pani Anna Matusiak

stanowisko ds. świadczeń socjalnych szkół,

środków trwałych i działalności gospodarczej

tel. 54 284-56-11 w.23

e-mail: stypendia@baruchowo.pl

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna w terminie 30 dni od daty złożenia.

Opłaty:

Wniosek jest zwolniony z opłat.

Tryb odwoławczy:

Przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Baruchowo.

Uwagi:

Załączniki

Karta usługi (261.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Karta usługi (100kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o stypendium (148.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o stypendium (189.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie (116.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł
Data wprowadzenia:2011-11-02 15:12:41
Opublikował:Paweł
Data publikacji:2011-11-02 15:15:00
Ostatnia zmiana:2012-11-16 14:17:48
Ilość wyświetleń:8056
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij