KARTA USŁUGI NR:20

 

obrazek
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11, faks 54 284 58 48
gmina@baruchowo.pl
Nazwa usługi:
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Podstawa prawna:
 
 
 
1.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 z 2006 r., poz. 1635 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
 
 
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Wniosek należy składać w Urzędzie Gminy w Baruchowie pokój nr 3, telefon: (54) 2845 611 wew. 32 lub 795 401 175, e-mail:budownictwo@baruchowo.pl
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie wypisu i wyrysu
Termin realizacji:
 
Do miesiąca.
Opłaty:
 
Opłata za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu przestrzennego:
. za wpis
- do 5 stron - 30,00zł
- powyżej 5 stron - 50,00zł
. od wyrysu - 20,00 zł
- nie więcej niż 200,00 zł.
Należność z tytułu opłaty można wpłacać w kasie Urzędu Gminy lub na podany niżej numer rachunku: Bank Spółdzielczy w Kowalu Nr konta 37 9557 0006 0000 1964 2000 0005
Tryb odwoławczy:
 
Nie przysługuje
Uwagi: