Numer referencyjny postępowania

ZGK.02.2021

Status

Wszczęte

Procedura

Krajowa

Tryb postępowania

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Czy postępowanie jest prowadzone na platformie

Tak

Czy postępowanie jest publicznie dostępne

Tak

Termin składania

29 listopada 2021, godz 10:00

Termin otwarcia

29 listopada 2021, godz 10:30

 

Postępowanie opublikowane na platformie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3235f53e-4890-11ec-8c2d-66c2f1230e9c