REJESTR  WYDANYCH  DECYZJI

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W 2009 ROKU

Znak sprawy

Treść  wniosku i załączniki

Wnioskodawca

(nazwa, adres)

Data  wpływu/

data rozstrzygnięcia

Rozstrzygnięcie

Uwagi

 

OR.7625-01/09

Wydanie decyzji uwarunkowań środowiskowych na przebudowę drogi gminnej Goreń – Skrzynki

Dz. nr 236, 242,261,307

 

Wójt Gminy Baruchowo

02.02.2009r.

 

22.06.2009r.

Decyzja ustalająca uwarunkowania przedsięwzięcia

Raport o oddziaływaniu na środowisko

 

ArB.7625-2/09

Wydanie decyzji uwarunkowań środowiskowych na przebudowę nawierzchni drogi gminnej

Grodno, dz. nr 53; 108/2;125

Kurowo Babia Góra dz. nr 190

 

Wójt Gminy Baruchowo

20.01.2009r.

 

23.06.2009r.

Decyzja ustalająca uwarunkowania przedsięwzięcia

Raport o oddziaływaniu na środowisko

IBR.KK.7625-3/09/10

Wydanie decyzji uwarunkowań środowiskowych na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego – piasku ze złoża GRODNO I

 

TRANSPOL Zenon Poliński

Łojewo 70

88-101 Inowrocław

26.10.2009r.

 

19.04.2010r.

Decyzja ustalająca uwarunkowania przedsięwzięcia

Raport o oddziaływaniu  na środowisko