Sposób korzystania z informacji:

Katalog ten zawiera, przyjęte przez Radę Gminy w poszczególnych latach, kwartalne informacje z wykonania budżetu gminy, o których mowa w art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), począwszy od jego wykonania w I kwartale 2009 roku.Informacja z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za I kwartał 2009 roku.

1. Plan dochodów: 8.822.898,00 zł., wykonanie dochodów: 2.712.470,12 zł., tj. 30,74%

2. Plan wydatków: 12.324.804,00 zł., wykonanie wydatków: 2.019.226,41 zł., tj. 16,38%,

3. Planowany deficyt budżetowy: - 3.501.906,00 zł., wykonanie deficytu budżetowego:  693.243,71 zł.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za II kwartał 2009 roku.

1. Plan dochodów: 10.699.998,00 zł., wykonanie dochodów: 5.063.446,00 zł., tj. 47,32%

2. Plan wydatków: 12.903.603,00 zł., wykonanie wydatków: 4.432.241,19 zł., tj. 34,35%,

3. Planowany deficyt budżetowy: - 2.203.605,00 zł., wykonanie deficytu budżetowego:  631.204,81 zł.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za III kwartał 2009 roku.

1. Plan dochodów: 10.957.475,00 zł., wykonanie dochodów: 8.544.476,43 zł., tj. 77,98%

2. Plan wydatków: 12.802.080,00 zł., wykonanie wydatków: 8.405.184,64 zł., tj. 65,65%,

3. Planowany deficyt budżetowy: - 1.844.605,00 zł., wykonanie deficytu budżetowego: 139.291,79 zł.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za IV kwartał 2009 roku.

1. Plan dochodów: 11.225.441,00 zł., wykonanie dochodów: 11.410.449,12 zł., tj. 101,65%

2. Plan wydatków: 13.070.046,00 zł., wykonanie wydatków: 12.502.233,18 zł., tj. 95,65%,

3. Planowany deficyt budżetowy: - 1.844.605,00 zł., wykonanie deficytu budżetowego: -1.091.784,06 zł.