1.Kontrola problemowa przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baruchowie przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach 3,4,7,8 września 2009 roku.

 

Kontrolę przeprowadziły:

-Agnieszka Ochocińska - inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej- Oddział Zamiejscowy we Włocławku, działająca na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego – Nr 220/09 z dnia 21 kwietnia 2009r.,

-Barbara Makowska - inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej- Oddział Zamiejscowy we Włocławku, działająca na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego – Nr 221/09 z dnia 21 kwietnia 2009r.

 

Przedmiotowy zakres kontroli dotyczył:

-przyznawania i wypłacania zasiłków stałych,

-opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

-przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych,

-kontraktów socjalnych,

-pracy socjalnej.