Sposób korzystania z informacji:

Katalog ten zawiera, przyjęte przez Radę Gminy w poszczególnych latach, kwartalne informacje z wykonania budżetu gminy, o których mowa w art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), począwszy od jego wykonania w I kwartale 2007 roku.Informacja z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za I kwartał 2007 roku.

1. Plan dochodów: 7.556.410,00 zł, wykonanie dochodów: 2.213.586,34 zł, tj. 29%

2. Plan wydatków: 8.152.915,00 zł, wykonanie wydatków: 1.711.067,26 zł., tj. 21%,

3. Planowany deficyt budżetowy: - 596.505,00 zł., wykonanie deficytu budżetowego: + 502.519,08


Informacja z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za II kwartał 2007 roku.

1. Plan dochodów: 7.820.932,00 zł, wykonanie dochodów: 4.250.839,36 zł, tj. 54%

2. Plan wydatków: 8.494.337,00 zł, wykonanie wydatków: 3.952.373,80 zł., tj. 46,52%,

3. Planowany deficyt budżetowy: - 673.405,00 zł., wykonanie deficytu budżetowego: + 298.465,56Informacja z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za III kwartał 2007 roku.

1. Plan dochodów: 7.793.963,00 zł, wykonanie dochodów: 6.166.341,65 zł, tj. 79%

2. Plan wydatków: 9.021.125,00 zł, wykonanie wydatków: 5.638.562,56 zł., tj. 62,50%,

3. Planowany deficyt budżetowy: - 1.227.162,00 zł., wykonanie deficytu budżetowego: + 527.779,07


Informacja z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za IV kwartał 2007 roku.

1. Plan dochodów: 8.070.784,00 zł, wykonanie dochodów: 8.309.254,17 zł, tj. 102,95%

2. Plan wydatków: 9.297.946,00 zł, wykonanie wydatków: 8.771.588,16 zł., tj. 94,34%,

3. Planowany deficyt budżetowy: - 1.227.162,00 zł., wykonanie deficytu budżetowego: - 462.333,99