ROK 2007

1) Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej przeprowadzona w Urzedzie Gminy w Baruchowie w dniach od 10.01.2007 r. do 14.03.2007 r. przez Jacka Rosiaka i Zbigniewa Roślika na podstawie upoważnienia Nr 1/1 z dnia 02.01.2007 r. wydanego przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.


Poniżej zamieszczamy:

Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Baruchowie - okres objęty kontrolą: 2006.