ROK 2003

1) Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy przeprowadzona w Urzedzie Gminy w Baruchowie w dniach od 28.03.2003 r. do 04.06.2003 r. przez Jarosława Kukomskiego i Mirosława Michalskiego na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 13/13 z dnia 27.03.2003 r. wydanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy.

Informacje o szczegółach wyżej wymienionej kontroli dostępne są w Urzędzie Gminy w Baruchowie, pok. nr 4. 


2) Kontrola kompleksowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Baruchowie w dniu 20.08.2003 r. przez Macieja Mroczyńskiego na podstawie upoważnienia Nr 1003/03 z dnia 18.08.2003 r. wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Informacje o szczegółach wyżej wymienionej kontroli dostępne są w Urzędzie Gminy w Baruchowie, pok. nr 4.