Zasady uchwalania i opracowywania budżetu Gminy Baruchowo określa Uchwała Nr XXXIX/244/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.