Lp

Imię i nazwisko sołtysa

Nazwa sołectwa

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa

Powierzchnia sołectwa

1.

Sebastian Szpryngiel

Grodno

Grodno

515,17  ha

2.

Osmałek 

Sławomir

Kurowo -Kolonia

Kurowo-Kolonia

585,52 ha

3.

Dorota Szpryngiel

Nowa Zawada

Nowa Zawada

228,67 ha

4.

Patryk Pawlak

Zakrzewo

Zakrzewo

Zakrzewo-Parcele

411,46 ha

5.

Katarzyna Tomaszewska

Kurowo-Parcele

Kurowo -Parcele

627,70 ha

6.

Andrzej Rosiński

Kłotno

Kłotno

1.172,69 ha

7.

Krzysztof Kaźmierski

Goreń

Goreń Duży, Goreń Nowy, Telążna Kanał

Niedźwiedź

2.851,78 ha

8.

Violetta Chojnacka

Skrzynki

Skrzynki

508,9 ha

9.

Joanna Ormińska-Safandowska

Baruchowo

Baruchowo

592,80 ha

10.

Sylwester

Gospodarowicz

Patrówek

Patrówek, Patrowo, Stawek

378,7 ha

11.

Stanisław Sztopel

Zawada-Piaski

Zawada Piaski

482,31 ha

12.

Jarosław Osmałek

Świątkowice

Świątkowice

681,41 ha

13.

Urszula Musiał

Okna

Okna, Trzebowo, Justynkowo, Czarne,

Czarne Nadleśnictwo, Radziszewo, Dębowo

987,39 ha

14.

Maria Radowska

Boża Wola

Boża Wola

202,47 ha

15.

Milena Kilichowska

Lubaty

Lubaty

465,79 ha