1.Przewodniczący Rady Gminy - Janusz Tomaszewski

Przewodniczący_Janusz_Tomaszewski

 

 

2.Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Rafał Pawlak 

zast_Rafał_Pawlak

 

 

3.Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Sebastian Szpryngiel zast_Sebastian_Szpryngiel

 

 

4.Radny - Tomasz Chojnacki  

 Tomasz_Chojnacki

 

 

5.Radna - Grażyna Jędrzejczak 

Grażyna_Jędrzejczak

 

 

6.Radny - Krzysztof Kaźmierski 

 Krzysztof_Kaźmierski

 

 

7.Radna - Maria Krajewska 

 Maria_Kkrajewska

 

 

8.Radny - Mariusz Mechuła 

Mairusz_Mechuła

 

 

9.Radna - Ewa Mechuła-Jędrzejczak 

 Ewa_Mechuła-Jędrzejczak

 

 

10.Radny - Leszek Moraczewski 

 Leszek_Moraczewski

 

 

11.Radny - Zdzisław Ostrowski

Zdzisław_Ostrowski

 

 

12.Radny - Arkadiusz Przekwas 

Arkadiusz_Przekwas

 

 

13.Radny - Sławomir Pyszkowski 

 Sławomir_Pyszkowski

 

 

14.Radny - Edward Rosiński

Edward_Rosiński

 

 

15.Radna - Dominika Zielińska-Gontarek

 Dominika_Zielińska-Gontarek