Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Baruchowo dnia 8.12.2020 r. przez Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Zakres i przedmiot kontroli: Kontrola w zakresie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym zakresie  zagospodarowania osadów ściekowych. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodoprawnych oraz pozwoleniach integrowanych. Kontrola realizacji zarządzeń pokontrolnych.