Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Baruchowo dniach 24.10.2022 do 04.11.2022  

Zakres i przedmiot kontroli: realizacja  zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.