Komisja skarg, wniosków i petycji:

 

Skład Komisji:

 

1. Słowiński Wojciech - przewodniczący

2. Rudziński Józef - członek

3. Zieliński Teodor - członek