Audyt przeprowadzony w okresie od 18 maja do 3 lipca 2018 roku z upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

Zakres audytu: gospodarowanie środkami publicznymi, w tym wykorzystanie i rozporządzanie mieniem państwowym w 2015 i 2016 roku