W sprawie:
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Baruchowo w sprawie ustalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baruchowo.

Data uchwały:
2005-04-29

Numer uchwały:
XXVI/162/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego Nr 69 poz. 1334 z dnia 7 czerwca 2005r.