Rekrutacja do przedszkola i szkoły podstawowej 2023/2024 

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do:

  • Przedszkola Samorządowego w Baruchowie, Baruchowo 19,
  • klasy I Szkoły Podstawowej im. Marii Kretkowskiej w Baruchowie, Baruchowo 19,

terminy rekrutacji oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

I. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

                  1) Kryteria i wymagane dokumenty

  • Zarządzenie Nr 5.2023 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, prowadzonego przez Gminę Baruchowo, na rok szkolny 2023/2024

             Link: http://bip.baruchowo.pl/?a=9917

  • Uchwała Nr XXXIV.271.2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. Rady Gminy Baruchowo w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, prowadzonego przez Gminę Baruchowo

             Link: http://bip.baruchowo.pl/?a=9367

  • Uchwała Nr XVI.120.2020 Rady Gminy Baruchowo z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia sieci publicznego przedszkola, prowadzonego przez Gminę Baruchowo

             Link: http://bip.baruchowo.pl/?a=8432

                   2) Terminy

  • Zarządzenie Nr 4.2023 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola, prowadzonego przez Gminę Baruchowo, na rok szkolny 2023/2024

             Link: http://bip.baruchowo.pl/?a=9916

 

II. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkolnym)

                 1) Kryteria i wymagane dokumenty

  • Zarządzenie Nr 7.2023 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej szkoły podstawowej,  prowadzonej przez Gminę Baruchowo,  na rok szkolny 2023/2024

             Link: http://bip.baruchowo.pl/?a=9919

  • Uchwała Nr XXXIV.272.2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Baruchowo, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej:

             Link: http://bip.baruchowo.pl/?a=9368

  • Uchwała Nr VII.58.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Baruchowo oraz określenia granic obwodu szkoły podstawowej, od dnia 1 września 2019 r.

             Link: http://bip.baruchowo.pl/?a=6983

                 2) Terminy

  • Zarządzenie Nr 6.2023 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Baruchowo, na rok szkolny 2023/2024

Link: http://bip.baruchowo.pl/?a=9918

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski