Informacje o uniewaznionym zamówieniu

Temat zamówienia: Rozbudowa oraz modernizacja infrastruktury społecznej i edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo

Sygnatura: IBR.271.19.2022.KG

Tryb postępowania: Tryb podstawowy bez negocjacji

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Termin składania ofert/wniosków: 2022-10-27 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2022-10-27 10:15:00

Termin związania ofertą: 2022-11-25

 

Link do informacji o unieważnieniu: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/Uniewaznienia?przetargId=2db7fb4b-b02b-476f-b8c3-e5244ddcfe58&zamawiajacyId=3275ef5d-bf99-46f6-a84f-d9bd45243dec