Informacje o zamówieniu

Temat zamówienia: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baruchowo oraz realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy w roku 2023

Sygnatura: IBR.271.17.2022.KG

Tryb postępowania: Tryb podstawowy

Rodzaj zamówienia: Usługi

Termin składania ofert/wniosków: 2022-10-07 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 10:30:00

Termin związania ofertą: 2022-11-05

 

Przetarg opublikowany na platformie: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/8b8c9e04-482b-4116-9fac-7b9b2b70f2ed