PROJEKTY UCHWAŁ NA OBRADY XXXIX SESJI RADY GMINY BARUCHOWO DNIA 29 czerwca 2022 r.

  1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2022.
  2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2022-2032.
  3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Baruchowo na lata 2022-2025.
  4. Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Baruchowo na lata 2022-2023 z perspektywą do roku 2027 za lata 2020-2021
  5. Projekt uchwały w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na odpłatne zbycie części nieruchomości stanowiącej mienie gminy Baruchowo.