W sprawie:
ustalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baruchowo.

Data uchwały:
2005-03-31

Numer uchwały:
XXV/160/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 69 poz. 1333 z dnia 7 czerwca 2005r.