W sprawie:
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Baruchowo w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok.

Data uchwały:
2005-03-31

Numer uchwały:
XXV/159/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wyłożenia do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Baruchowie przez okres 15 dni od podjęcia niniejszej uchwały.