Informacje o zamówieniu

Temat zamówienia: Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla OSP Goreń Duży

Sygnatura: IBR.271.05.2022.KG

Tryb postępowania: Tryb podstawowy

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Termin składania ofert/wniosków: 2022-04-01 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2022-04-01 10:30:00

Termin związania ofertą: 2022-04-30

Przetarg opublikowany na platformie: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/236336df-ea3f-4a49-9bde-59dd171b15a7