Lp.

Kilometraż trasy gazociągu
[km]

Gmina

Obręb ewidencyjny

Aktualny numer działki

Nr działki przed podziałem geodezyjnym

Całkowita powierzchnia pasa montażowego
na nieruchomości (w m2)
DO WYŁĄCZENIA
Z DOPŁAT

1

32+261

Baruchowo

2-Boża Wola

1/3

 

3906,03

2

32+417

Baruchowo

2-Boża Wola

2

 

7974,51

3

32+524

Baruchowo

2-Boża Wola

3/2

 

96,36

4

32+527

Baruchowo

2-Boża Wola

3/1

 

1,48

5

32+529

Baruchowo

2-Boża Wola

4

 

189,91

6

32+611

Baruchowo

2-Boża Wola

5

 

5451,11

7

32+781

Baruchowo

2-Boża Wola

8

 

7160,95

8

32+926

Baruchowo

2-Boża Wola

10

 

4350,40

9

33+008

Baruchowo

2-Boża Wola

12

 

2912,44

10

33+092

Baruchowo

2-Boża Wola

14/2

 

2362,76

11

33+143

Baruchowo

2-Boża Wola

16

 

2569,81

12

33+253

Baruchowo

2-Boża Wola

18

 

5846,26

13

33+396

Baruchowo

2-Boża Wola

20/1

 

3899,27

14

33+498

Baruchowo

2-Boża Wola

20/2

 

4248,23

15

33+580

Baruchowo

2-Boża Wola

22

 

2112,82

16

33+657

Baruchowo

2-Boża Wola

24

 

4765,38

17

33+754

Baruchowo

2-Boża Wola

26/1

 

2835,89

18

33+834

Baruchowo

2-Boża Wola

26/2

 

2464,36

19

33+864

Baruchowo

2-Boża Wola

31/1

 

127,32

20

33+893

Baruchowo

2-Boża Wola

109/2

 

3014,22

21

33+961

Baruchowo

2-Boża Wola

38

 

1712,69

22

34+008

Baruchowo

2-Boża Wola

41

 

1585,00

23

34+066

Baruchowo

2-Boża Wola

42

 

3292,20

24

34+157

Baruchowo

2-Boża Wola

44

 

2634,77

25

34+213

Baruchowo

2-Boża Wola

46/5

 

2951,31

26

34+317

Baruchowo

2-Boża Wola

47/3

 

5827,75

27

34+413

Baruchowo

2-Boża Wola

50/2

 

1,63

28

34+438

Baruchowo

2-Boża Wola

51/2

 

2672,57

29

34+500

Baruchowo

2-Boża Wola

52

 

2029,27

30

34+549

Baruchowo

2-Boża Wola

53

 

1552,44

31

34+601

Baruchowo

2-Boża Wola

54/2

 

3644,80

32

34+627

Baruchowo

2-Boża Wola

55/8

 

474,83

33

34+678

Baruchowo

2-Boża Wola

55/7

 

2144,10

34

34+743

Baruchowo

2-Boża Wola

55/1

 

7,57

35

34+744

Baruchowo

2-Boża Wola

54/1

 

12,03

36

34+745

Baruchowo

2-Boża Wola

60/6

 

113,50

37

34+752

Baruchowo

2-Boża Wola

80/2

 

68,40

38

34+753

Baruchowo

2-Boża Wola

79/1

 

10,82

39

34+754

Baruchowo

2-Boża Wola

76/2

 

15,88

40

34+759

Baruchowo

2-Boża Wola

80/3

 

181,39

41

34+760

Baruchowo

2-Boża Wola

76/3

 

83,65

42

34+780

Baruchowo

2-Boża Wola

79/2

 

135,39

43

34+831

Baruchowo

2-Boża Wola

82

 

167,34

44

34+837

Baruchowo

2-Boża Wola

77/1

 

756,17

45

34+872

Baruchowo

2-Boża Wola

81/1

 

4846,07

46

34+973

Baruchowo

2-Boża Wola

83/1

 

149,98

47

35+015

Baruchowo

2-Boża Wola

84

 

4201,64

48

35+148

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

45/7

 

7673,64

49

35+252

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

46

 

210,17

50

35+288

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

55

 

917,48

51

35+326

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

61/1

 

1772,04

52

35+400

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

61/5

 

5008,58

53

35+501

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

66/2

 

2139,22

54

35+579

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

68/2

 

4101,22

55

35+667

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

72/1

 

1549,17

56

35+697

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

75/2

 

1553,68

57

35+762

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

29/2

 

2960,16

58

35+848

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

83/3

 

4933,96

59

35+923

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

85

 

210,53

60

35+946

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

89/2

 

1866,86

61

36+020

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

92/2

 

3817,47

62

36+099

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

96/2

 

2157,43

63

36+169

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

102/4

 

3303,15

64

36+228

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

107/4

 

1181,68

65

36+252

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

101/2

 

248,28

66

36+325

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

110/3

 

5401,42

67

36+396

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

110/1

 

0,00

68

36+405

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

42

 

0,64

69

36+407

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

111/1

 

195,68

70

36+514

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

111/2

 

6905,42

71

36+606

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

115/5

 

2146,86

72

36+689

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

115/6

 

4102,75

73

36+799

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

118/2

 

4238,28

74

36+919

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

134/3

 

4868,83

75

37+000

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

134/1

 

1093,25

76

37+040

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

135

 

1928,11

77

37+093

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

136/2

 

3346,12

78

37+148

Baruchowo

7-Kurowo Babia Góra

136/1

 

1504,40

79

37+199

Baruchowo

8-Kurowo Parcele

1

 

261,33

80

37+259

Baruchowo

8-Kurowo Parcele

47

 

4761,29

81

37+352

Baruchowo

8-Kurowo Parcele

86

 

2244,56

82

37+402

Baruchowo

8-Kurowo Parcele

48

 

884,04

83

37+410

Baruchowo

8-Kurowo Parcele

50

 

191,11

84

37+506

Baruchowo

8-Kurowo Parcele

54/2

 

6031,53

85

37+582

Baruchowo

8-Kurowo Parcele

51

 

218,13

86

37+710

Baruchowo

8-Kurowo Parcele

55

 

7916,76

87

37+804

Baruchowo

8-Kurowo Parcele

62

 

1290,66

88

37+900

Baruchowo

8-Kurowo Parcele

63/2

 

6278,46

89

38+046

Baruchowo

8-Kurowo Parcele

64/2

 

4560,66

90

38+168

Baruchowo

8-Kurowo Parcele

65/2

 

4439,00

91

38+261

Baruchowo

8-Kurowo Parcele

66

 

3067,48

92

38+336

Baruchowo

8-Kurowo Parcele

67

 

2198,80

93

38+426

Baruchowo

8-Kurowo Parcele

68/1

68,00

5349,65

94

38+544

Baruchowo

8-Kurowo Parcele

68/2

68,00

2996,92

95

38+604

Baruchowo

8-Kurowo Parcele

69/2

 

2573,16

96

38+666

Baruchowo

8-Kurowo Parcele

69/3

 

2740,14

97

38+776

Baruchowo

8-Kurowo Parcele

69/4

 

4194,81

98

38+830

Baruchowo

8-Kurowo Parcele

70/2

 

1268,81

99

38+869

Baruchowo

8-Kurowo Parcele

70/1

 

1166,40

100

38+950

Baruchowo

8-Kurowo Parcele

71/2

 

4461,38

101

39+085

Baruchowo

18-Zawada Nowa

38/1

 

7024,37

102

39+180

Baruchowo

18-Zawada Nowa

41

 

132,26

103

39+218

Baruchowo

18-Zawada Nowa

88

 

3052,61

104

39+379

Baruchowo

18-Zawada Nowa

89

 

5914,63

105

39+423

Baruchowo

16-Zakrzewo

22

 

145,52

106

39+450

Baruchowo

16-Zakrzewo

61

 

415,54

107

39+491

Baruchowo

16-Zakrzewo

63

 

1498,58

108

39+497

Baruchowo

16-Zakrzewo

62

 

5589,18

109

39+622

Baruchowo

16-Zakrzewo

68

 

1615,76

110

39+649

Baruchowo

16-Zakrzewo

70

 

849,47

111

39+744

Baruchowo

16-Zakrzewo

71/2

 

4529,90

112

39+810

Baruchowo

17-Zakrzewo Parcele

55

 

164,19

113

39+922

Baruchowo

17-Zakrzewo Parcele

63

 

1673,84

114

39+970

Baruchowo

17-Zakrzewo Parcele

62/2

 

9972,79

115

40+093

Baruchowo

17-Zakrzewo Parcele

64

 

1550,94

116

40+158

Baruchowo

17-Zakrzewo Parcele

65

 

118,98

117

40+267

Baruchowo

17-Zakrzewo Parcele

70/2

 

8671,26

118

40+455

Baruchowo

17-Zakrzewo Parcele

71

 

5300,73

 

  

W przypadku pytań dotyczących wykazu uprzejmie poprosimy o kontakt:

Przedstawiciel Wykonawcy Robót Budowlanych

Magdalena Jurczuk, tel. 515 214 946, e-mail: mjurczuk@ndi.com.pl

Przedstawiciel Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego

Ewa M. Żurakowska, tel. 886 346 896 e-mail: ewa,zurakowska@mggp.com.pl

Przedstawiciel GAZ-SYSTEM

Renata Gierszewska, tel. 603 208 928, e-mail: renata.gierszewska@gaz-system.pl