W sprawie:
przyznania Wójtowi Gminy Stanisławowi Sadowskiemu dodatku specjalnego.

Data uchwały:
2005-02-08

Numer uchwały:
XXIV/157/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003r.