W sprawie:
przystąpienia do czynności zmierzających do uregulowania stanu prawnego nieruchomości w celu dokonania ich zamiany.

Data uchwały:
2005-02-08

Numer uchwały:
XXIV/156/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem uchwalenia.