W sprawie:
powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłótnie.

Data uchwały:
2005-02-08

Numer uchwały:
XXIV/155/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie: