W sprawie:
uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Baruchowo na 2005 rok.

Data uchwały:
2005-02-08

Numer uchwały:
XXIV/154/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiazującą od 1 stycznia 2005 roku.